« Tell Us // Ocean Hope Lista | Main | Vi bygger et fyrtårn hos Norsk Maritimt Museum i Oslo »
mandag
des052016

FYRTÅRN av plast fra havet lyser opp desembernatta fra BYGDØYNES

Klikk i bildet for å lese artikkel fra magasinet HARVEST!

OceanHope handler om å forvandle vondt til godt, og vise at det finnes håp hvis vi evner å resirkulere og rydde opp etter oss. Prosjektene er visuelle og bruker kunst som et virkemiddel til å vise oss noe av virkeligheten og de utfordringene vi står ovenfor. På Bygdøy har vi bygget et Fyrtårn av avfall samlet inn fra Svalbard i nord til Færder i sør - på oppdrag for Norsk Maritimt Museum. Vi er en del av deres utstilling HÅP FOR HAVET. Anbefaler alle å ta turen for å oppleve den tankevekkende utstillingen!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.