« Ocean Hope is staying at Svalbard! | Main | Artikkel i Fædrelandsvennen »
tirsdag
sep302014

Back to Svalbard

Etter en flott flytur ankom vi Longyearbyen tidlig på ettermiddagen, og gleden over å være tilbake i dette fantastiske landskapet var stor. Ocean Hope hytta var om mulig enda flottere enn da vi dro herfra i August. Svalbardianerne vi møtte viste stor entusiasme for hytta og fortalte at den har blitt et positivt møtested for barn, unge og voksne her oppe. Lunsjen ble inntatt på herlige Fruene, verdens nordligste kaffe-bar, før møte med Sysselmannen ventet. Gode ideer og tanker for fremtiden ble utvekslet, positiviteten og kreativiteten bare vokser. Kvelden endte med ”brainstorming” foran peisen, for en fantastisk dag, og for en fremtid Ocean Hope går i møte. Vi gleder oss til fortsettelsen!


Flying into Longyearbyen is an amazing experience the nature is spectacular! We landed early in the afternoon and seeing Ocean Hope even prettier than when we left it in August was great. The Svalbard inhabitants we met showed great enthusiasm for Ocean Hope and told us that it has become a meeting point for children, youth and grownups here. We enjoyed a lunch at ”Fruene” which is the coffee bar furthest north in the world. An exciting meeting with the Governor of Svalbard where we shared thoughts and ideas about the future took place. The night ended with brainstorming in front of the fireplace. What an amazing day, and an exciting future Ocean Hope is meeting! We are looking forward to the continuation!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.