« Svalbard, day 9 | Main | Svalbard, day 7 »
tirsdag
aug052014

Svalbard, dag 8

Klockan slog sju. Jag (Annelie) och Måns stod vid fönstret och borstade tänderna. Det är något konstigt med vågorna. De bryts.
   Efter lite tid och övertygelse , jo, det är vitvalar, beluga valar, som kommer in i fjorden. Efter detta gick det väldigt snabbt att komma i kläderna och ut till stranden. De var 10 m ifrån oss.
   Dagen kunde inte ha börjat bättre, och med extra energi -boost med frukost på hotellet möter vi dagen nere på stranden. Valarna hänger kvar ett tag till.
   Under arbetsdagen gjordes:

Vi färdigställde väven ända upp till toppen, på östlig och västlig sida.
“Kuströset” på toppen av installationen blev klart.
Insidan av hyttan blev dekorerad, listad och pyntad.
“Isbjörnen”, en vägg gjord av det fisknät som en isbjörn satt fast i för ca en vecka sedan, gjordes om.


Today we saw the white beluga whale in the Isfjord here in Longyearbyen. It was seven in the morning and me(Annelie) and Måns were brushing our teeths, and suddenly there they were. Getting dressed went really quick. Well out on the beach the belugas was no less then 10 m from us.
   After an extra energy-boost eating at the hotel we walk down to the beach, the whales were still there. During the day we:

Finished the woven cloth all the way up to the top of the building.
“The costal cairns” - on the top of the installation were completed.
The indoor area were decorated to the point where its only missing a few profiles.
“The polar bear”, a wall made out of a fishing net witch a polar bear was trapped in last week, were redone.

// Annelie Grimwade

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.