« Svalbard, day 7 | Main | Svalbard, day 5 »
søndag
aug032014

Svalbard, Dag 6

Today we all felt like taking a long nap. Its starting to show, that we all been working from early in the morning to late in the evening, for a whole week. Despite this, the spirit in the team is very amusing, they are all deadtired.
   We have almost finished covering the walls with plastic. Anne and Ole made a terrific job with the finish of the front of Ocean Hope using old plastik picture rail, fishing net and fishing floats. Tone completed the woven cloth on the east side of the building. Solveig began decorating the entré wall. Appart from all this, we created a mobile out of old gloves, bottles and other fishing industrial tools. When you sitt inside Ocean Hope you can watch the wind mobile through a window in the roof.
   With each day passing the projekt is moving towards a finished result, and our stay here in Longyearbyen running to an end.
The beauty of this place is breathtaking.

Vi tar sovmorgon idag. Det börjar märkas att vi snart jobbat en hel vecka, morgon till kväll. Men stämningen är sådär hysteriskt underhållande och förrvirrande som den lätt blir när åtta övertrötta människor placeras i ett och samma rum. Massa skratt.
   Idag har vi fortsatt att klä väggarna och lägga tak. Anne och Ole gjorde ett fantastiskt jobb med att dekorera fronten av Ocean Hope  med gamla plastlister, trål och bojjar. Tone har färdigställt väven på östliga sidan av bygget. Solveig har klätt entréväggen. Utöver detta har vi också skapat en slags mobil eller vindspel uppe i tornet, det kan man se upp på genom ett fönster i taket.
   Bygget går sakta men säkert ett färdigt resultat till mötes, samtidigt som vår tid här i Longyearbyen rinner ut. Det är så vackert här. Den friska vinden, havet, fjälltopparna... Jag betraktar allt från fossilen i min hand till de där fjärran snövidderna i periferin, och så tänker jag på hur naivistiskt det är, naturen, vårt förhållande till den.
   Jag har upplevt att vi människor gärna ser på naturen som ren och fri, en urminnes kraft som möter tiden år efter år oföränderlig, stark. Det är ett behagligt vis att se den på. Men dumt. Miljön, livet, naturen är så otroligt bräckligt. Och det vill vi påminna er om, med Ocean Hope. Djuren misstar ofta skräp för föda, eller så fastnar dem i det och stryps eller svälts till döds. På grund av mänskliga faktorer. Ocean Hope är ett monument för det hemska som skett, som sker och ett varningsrop för hur det kommer påverka världen i framtiden. Men detta är också ett hopp på att väcka intresse och skapa gehör. Med lekfullhet och humor hoppas vi kunna få fler att vilja engagera sig i miljön och djurliv.

// Annelie Grimwade

Reader Comments (1)

Hi guys,
I'm the gal who met you at the mine and spent a couple of hours photographing you and Ocean Hope.
Just wanted to say what an inspiration you all are and what a fantastic job you've made of the installation.
It looks brilliant!! Well done for all your hard work and enthusiasm.
The Arctic is a special place...so serene and stunningly beautiful. It's people like you who help to keep it that way. Thanks. Jenn
august 4, 2014 | Unregistered CommenterJenn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.