« Svalbard, day 04 | Main | Isbjörn havnet i garnet på Svalbard »
fredag
aug012014

Svalbard, day 03

 

 

 

It´s day 3, the main wooden contruction is up and it´s high! We finnish the back wall with wooden logs and the weave with fishing nets can start.

Det er dag 3, hovedkonstruksjonen i tre er oppe og det blir høyt! Vi bygger ferdig bakveggen med hele tømmerstokker og starter på veven med fiskenett.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utöver vävandet snickrades det mer på självaste taket och rummet inne i pyramidkonstruktionen. Betraktar-positionen.

Fastän att det finns mycket att göra börjar det ändå märkas, på grund av att båten med drivskräp ligger i Isfjorden, att vi inte har tillräckligt med byggmaterial. Vilket ju känns som en renodlad paradox - vi som vill att utsläpp och nedskräpning av arktiska havet skall minskas och kontrolleras - inte har tillräckligt av det.
Runt lunchtid fick vi ett meddelande om ett trålnät som drivit i land på en strand längre bort. Vi fick veta att det var ett relativt litet nät, men alla ville åka dit och hjälpas åt, vilket var bra. För när vi kommer bort till nätet visade det sig att vara en hel trållängd av nät som flutit i land, det krävs tio personer att få det från stranden och upp på bilflaket. 
Tillbaka på byggplatsen efter någon timmes jobb ropar Andreas ”Toppen är klar, stämningen kräver en takkrans”, vi på marken kikar upp på gubbarna som sitter ca 3 meter upp i luften och dinglar med benen. ”Klart bygget skall ha det!” sa vi och Tone, Annelie och Anne sätter igång med att göra en sådan. Med Kransen runt halsen klättrar Anne upp till toppen och placerar den. Majestätiskt! 

Trots seriositeten i det vi gör, gör vi det med barnslig entusiasm med stora sjok av lek och skratt. Vi känner att, i alla dessa allvarliga och tragiska svårigheter som vi människor och miljö ställs inför, behövs det humor. Humor och glädje ger så mycket energi att tackla problem, problem som ofta sopas under mattan och glöms bort, tills de gör sig påminda igen…

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.