« Svalbard, Dag 1 | Main | FILM om OceanHope lanseres! »
onsdag
jul302014

Svalbard, Dag 0

Den 27 juli 2014, dagen för packning, dagen att komma i tid, för att resa… Till Svalbard. Vi är en grupp på tio människor från hela norden, som skall mötas och skapa projektet Ocean Hope Svalbard. 

Som alltid på startlinjen till ett äventyr ter sig verkligheten långtifrån hur man föreställt sig den, det vill säga, att allting alltid tar längre tid än väntat och inget går lika smidigt som förväntat. Vilket ju också var fallet för oss(Solveig Egeland, Tone Mathissen, Anne Sandnes, Annelie Grimwade, Måns Salomonsen, Jess Moller, Andreas och Helene Pagander. 

   För på Gardemoen, Oslo, hade blixten slagit ned och utplånat datasystem och elektricitet - kaoset var ett faktum. Hundratals passagerares väskor klättrade upp på väggarna och flygvärdinnor sprang omkring och omdirigerade sina kära passagerare. Vi fick på egen risk springa till incheckning 12 och lämna in vårt bagage (skulle det komma med flyget?). Vidare genom säkerhetskontroller med medtagna fönster till väntat Ocean Hope bygge och med andan i halsen kom vi alla med flyget i sista stund. 

   Planet sänker sig över Svalbard och seglar in över landmassorna, de snötäckta bergstopparna och landar slutligen tryggt på fast mark.

   Inne på flygplatsen väntar vi spänt på vårt bagage. Det är som att titta på Keno - bara det att du förlorar något som du trodde du hade snarare än att få något du bara hoppats på. Minns ni vad som sas i början? Att äventyr/resor aldrig blir som man tänkt sig? Mmm. Just det. Vi har blivit av med två väskor. Andreas väskor med alla verktygen och Måns väska med kamera och dator utstyr. Tre essentiella byggstenar i projektet.

   Det blir att skriva namnlappar och det ges hopp om att det borttappade bagaget skall vara i hamn kommande dag efter 14:00 -kanske- i bästa fall.

   Efter en spännande start med många fällda svettdroppar kom vi alla äntligen fram till våra residens i Longyearbyen, två mycket fina och varma små sjöbodar. Lättnaden i gruppen är ett faktum, vi är framme. 

   Klockan är nu 01:00 och alla är eniga om att det är en väldigt konstig känsla att lägga sig nu, när solen står högt på himlen. 

 

Godnatt.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.