« Thank You! | Main | Back to Svalbard »
onsdag
okt012014

Ocean Hope is staying at Svalbard!

I dag våknet vi til nysnø her i Longyarbyen! Det virker som om vinteren har kommet hit, og hytta sprer farge og glede i det ellers hvite landskapet. Dagens første stopp ble Svalbard Reiseliv der vi hadde et hyggelig møte. Vi besøkte deretter Universitetssenteret på Svalbard der vi snakket med forskjellige forskere om marin forsøpling. På Norsk Polarinstitutt fikk vi samlet informasjon om skadene særlig plast påfører fugl, fisk og isbjørn. Før lunsj rakk vi også et møte på Lokalstyret med kultursjefen. Ingen kommer til Svalbard uten en tur på Lompen, så dit måtte vi også før bålet ble tent ved hytta. Kaffe, te og en god samtale ble delt med alle som ville komme innom. Hyggelig besøk av Svalbardianere, IcePeople og Svalbardposten ble en fin avslutning på dagen! Lokalt engasjement er så sterkt at hytta ser ut til å bli stående, en stund til hvertfall. Vi starter nå jobben med å få en avtale på bordet, spennende!

 

We woke up to a snow-white town today! It seems like the winter has arrived, and the Ocean Hope cabin looks even more colourful when the scenery is white. The first stop for the day was Tourism Svalbard where we had a really informative and creative meeting. After this we went to the University Centre in Svalbard (UNIS) where we talked to scientists about marine litter. Then we collected information about the damages the litter causes birds, fish and polar bears at the Norwegian Polar Institute. A quick meeting at the Svalbard municipality took place before lunch. Nobody goes to Longyearbyen without visiting Lompen shopping centre, so we had to make a quick appearance there before the bonfire was lit up at the beach next to Ocean Hope. Coffee, tea and good conversations were shared with all the people that wanted to come by. Local people, IcePeople and Svalbard-newspaper came to say hi! Locals in Longyearbyen really like Ocean Hope and want her here for longer, so we are now working on making an agreement to finalise this, exciting! This also means that the cabin is staying, at least for a bit longer!


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.