« 7. juli: Åpning og dåp av Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark! | Main | Ocean Hope valgt ut i rapport fra Framtidsforskning i København »
lørdag
apr272013

Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark!

27. april ble denne lille hytta kranset av to plastkranser laget av Barnas Miljøagenter av tauverk drevet i land på Hvaler. Team Ocean Hope har vært på Hvaler og bygget hytte i 10 dager. Det har vært fantastisk! Vi har hatt masse besøk av skoleklasser, barnehager og andre hyggelige nyskjerrige folk! Tusen takk til oppdragsgiver Nasjonalparksenteret, Skjærgårdstjenesten for supre "materialer", Monica Olsen, Eivind Børresen, Grethe Hillersøy og Bernt Erik Larsen for god hjelp. Prosjektet er realisert med støtte fra interegprosjektet Hav møter Land, Barnas Miljøagenter, DN, Fredrikstad og Hvaler kommuner. 

Se link her

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.