« Miljøvern på agendaen i 2011 | Main | Hyttene kjempepopulære i år også! »
onsdag
jul212010

TAKK!!

Endelig er denne siden lansert! På ingen måte ferdig, men dog! -jeg er så glad og takknemlig for alle som har hjulpet meg. Den fine forsiden er det Rebecca Reimers som har tegnet, og musikken er det Torbjørn Økland som har komponert og spiller alle instrumenter på. Låta har aldri vært publisert før og jeg er så stolt for at det er hyttene som fikk den æren! Bildene som vises på flashen er tatt på Steilene i fjor fra en helt magsisk konsert med Helene Bøksle, Torbjørn Økland og Myrull.

God sommer til alle!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.