« TAKK!! | Main | Små Hytter tilbake på Steilene fredag 4. juni med konsert av Beckstrøm kvartett! »
onsdag
jul212010

Hyttene kjempepopulære i år også!

Hyttene har vært superpopulære også i år, og Nesodden kommune forteller om fullbooket Nyperose for juli! I august er det fremdeles noe ledig, så er dere interessert i å oppleve det enkle GODE liv på en liten øy i Oslofjorden har dere fremdeles sjans! 

For booking ta kontakt med Undine (båten) på tlf: 90 83 45 85 mellom 12.00 og 19.00

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.