« Hyttene kjempepopulære i år også! | Main | Små Hytter til Trebienalen i Flekkefjord 10-12 juni »
fredag
mai282010

Små Hytter tilbake på Steilene fredag 4. juni med konsert av Beckstrøm kvartett!

Sommeren 2009 gjestet hyttene øygruppene Steilene i Oslofjorden. Overnattingshytta Nyperosa ble fullbooket etter kort tid og da hyttene ble tatt ned, kom kravet fra publikum: vi ønsker oss flere kvelder og netter ute på Storsteilene. Reis hyttene opp igjen!

Med speialtillatelse fra Miljøverndepartementet inntar nå Håpet, Havsula og Nyperosa igjen Steilene for å glede store og små - og få oss til å reflektere litt over hva som gjør oss lykkelige... 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.