« OVERNATTE i ei av hyttene? | Main
tirsdag
mai182010

Kunstinnstallasjonen Små Hytter 

Små Hytter er en lavmælt, leken, humoristisk interaktiv kunstinnstallasjon inspirert av verdiene tro, håp og kjærlighet. Den er skapt etter en idè av Solveig Egeland og tegnet av arkitekt Arne Åmland. Hyttene som bærer navnene Nyperosa, Havsula og Håpet ønsker at folk gjennom bruk skal oppleve nærhet til naturen og dermed begynne å reflektere. Det selges kun en innstallasjon pr år, dette for å beholde eksklusiviteten og kunne følge opp stedet som har utstillingen. Det er mest ønskelig å selge til en kommune. Hyttene har tidligere vært å oppleve på Lista, Steilene i Oslofjorden, på Utsira og på Hidra.

- Hva er det vi trenger? - Hva gjør oss lykkelige? - Hvorfor trenger vi naturen?

Målet med innstallasjonen er å folk til å lytte.  Til vinden og stillheten. Til å se fuglelivet nært hold. Til å kjenne regndråpene tromme taket. Til å forstå hvorfor vi trenger å verne om natur og miljø

 Tilbakemeldingene i hyttebøkene fra 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 vitner om gode opplevelser. Opplevelser som har brakt folk nærmere naturen, hverandre og seg selv. 

Håpet -innsikt og ettertanke  

Denne hytta bærer håpet i seg. Om at det nytter, og om en bedre verden. I ly av de grønne veggene kan man her slå seg ned, og la tankene blande seg med bølgeskvulp, vindkast og måkeskrik. Her kan man sitte til det blir stille. Så stille at naturens sang kanskje når fram. 

Selv om det henger mørke skyer over naturen, er det viktig å bevare håpet. Denne hytta er spydspissen for innstallasjonen og har et inderlig ønske om at flere skal forstå hvor sårbar naturen er; vi er nødt til å ta innover oss de utfordringene kloden står overfor miljømessig, vi er nødt til å tenke mere bærekraftig. Slik tankegang kommer ikke gjenneom å drikke kaffelatte på kafè, - den kommer ved at man får mulighet til å sanse naturen på egen kropp og sinn.  

Havsula -kaffe og gode samtaler

Denne hytta symboliserer tro og er inspirert av havets fulg, Havsula. Hytta innbyr til å dele øyeblikkene, være sammen. Til å nyte en kaffi i ly for vær og vind. Den er innredet med benk, bord og kopper.

Nyperosa -ei stor seng med ei lita hytte rundt

Nyperosa symboliserer kjærlighet og har fått navnet etter nyperosebuskene som blomstrer så vakkert om sommeren. Hytta er romantisk innredet med ei stor god seng.

Målgruppe: 

Gallerier og kommuner som ønsker å profilere seg selv eller et naturområde. Innstallasjonen kan bidra til å sette fokus på verdier og steder en kommune ønsker å vektlegge og synliggjøre. Hyttene kan og brukes som et redskap i merkevarebygging.

Pris: 550.000 kroner

Prisen innkluderer befaringer for å finne egnet plassering, montering, maling, innredning samt markedsføring og åpningsevent/Vernisage.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.